Gutter og jenter på niende trinn ved Huseby ungdomsskole får svømmeundervisning hver for seg, etter at en gruppe jenter ba om det. De begrunnet sitt ønske med kroppspress. Vi mener at skolen her har gitt etter for dagens usunne oppmerksomhet på kropp og utseende.

Adresseavisens oppslag om saken har vakt stor oppmerksomhet. Det er ikke uvanlig at jenter med muslimsk bakgrunn og deres foreldre ønsker kjønnsdeling i gymtimer, men ved Huseby kom ønsket fra etnisk norske jenter. De er vant til å omgås gutter i alle situasjoner i skolehverdagen. Det er en vekker som sier at noe er alvorlig galt med kroppsfokuseringen blant en del ungdommer.

Jentene vi intervjuet tidligere denne uken, var ikke redd for at guttene ville tafse på dem eller på annen måte være ufine. Men de fryktet blikk og kommentarer når guttene så sine kvinnelige medelever i badedrakt. - Når vi er halvnakne, vil vi slippe å tenke på hva guttene tenker, sa de tre jentene som uttalte seg til oss om saken.

Rektor Inger Hilstad ga tillatelse til kjønnsdeling. Hun har sitt på det tørre når det gjelder lov om opplæring, selv om grunnprinsippet her er at undervisningen skal være felles for gutter og jenter. Den norske skolen er bygget på verdier om likestilling og likeverd mellom kjønnene. De skal lære å omgås hverandre på en naturlig måte i skolen, slik de må også ellers i livet. Men skolene har muligheter til å dele trinnene etter kjønn hvis det foreligger faglige argumenter for det, og hvis det er faglig forsvarlig.

I dette tilfellet kan det neppe sies at frykt for kjønnspress er et faglig argument, mens det ganske sikkert er fullt mulig å ha adskilt svømmeundervisning på en faglig forsvarlig måte. Da saken tirsdag ble tatt opp i formannskapet, sa oppvekstdirektør Gunn Røstad at kjønnsdelingen var innenfor skolens frihet til selv å velge tilnærming i et fag. Men hun konkluderte med at kjønnsdelt undervisning ikke kan brukes som permanent løsning over lang tid. Det er ikke i samsvar med opplæringsloven.

Gjennom sosiale medier utsettes dagens ungdom, både jenter og gutter, for en sterk fokusering på kropp og utseende. Idealene for hvordan jenter og gutter skal se ut er knyttet til fremstillingen av retusjerte, glansede utgaver av deres idoler på papir og nett. Vi er enig med rektor Hilstad i at det ikke er bare skolens oppgave å bygge opp motstand mot kroppspresset. Også foreldrene må på banen.

Det finnes mer offensive måter å møte kroppspresset på enn å skille gutter fra jenter i svømmetimene.