Nyhavna er et enda større område enn Nedre Elvehavn. En åpen arkitektkonkurranse her kunne gitt et rikere grunnlag å fatte gode beslutninger på

foto