Norsk sykepleierforbund om budsjettforslag: Uforsvarlig og urimelig av rådmannen

foto