Eksperter, helseforetak og helseminister: Dere tar ikke problemet på alvor

foto