Koronakrisen kan berge både vipa og Trøndelags egenart

foto