Berit Nordstrand har en utradisjonell, men velformulert fremstilling av matkultur

foto