Påstandene om læreryrket kan ikke stå uimotsagt

foto