Hvor blir det av bydelsbiblioteket på Lilleby/Lade?

foto