Skal vi ha gode kollektivløsninger bare for de med byvekstavtale?

foto