Arbeiderpartiet i Trøndelag i fritt fall – kan en uheldig kultur endres?

foto