Over tre milliarder kroner er siden 2009 blitt utbetalt uten at kontrollmekanismer og regelverk har vært godt nok til å sikre at pengene kommer frem til de som fortjener det.

Adresseavisen har den siste uka sett på Grasrotandel-ordningen. Den ordningen gir alle som spiller anledning til selv å bestemme hva noe av overskuddet fra spillene skal gå til. Hver enkelt spiller kan selv velge hvilket lag eller forening som skal få sju prosent av spillerinnsatsen. Da ordningen ble innført, la man opp til at det skulle være ubyråkratisk og enkelt for ulike lag og organisasjoner å bli med.

Ordningen var tenkt å gi økonomisk støtte til frivillig innsats i ulike lag og foreninger. Men en gjennomgang av mottakerne av grasrotandelen gir et nokså annerledes bilde av situasjonen. De fleste norske eliteserielagene i fotball har mottatt til dels store summer av pengene som skulle gå til helt annen aktivitet . Toppidretten har gode muligheter til å sikre seg inntekter fra annet hold enn å ha sugerøret sitt ned i pengepotten som har vært tiltenkt grasrota.

Lotteritilsynet står for kontrollen av Norsk Tippings ordning. I fjor ble bare 28 av de 28 000 grasrotmottakerne kontrollert. Det førte til at åtte av dem ble kastet ut av ordningen. På lista står en rekke foreninger som ikke faller inn under regelverket. På grunn av manglende kontroll og dårlig regelverk har det vært mulig å skaffe seg inntekter som heller burde gått til frivillige aktiviteter.

Det er ikke holdbart at vi siden 2009 har hatt en pengestrøm gjennom Norsk Tippings systemer som nesten ikke har vært underlagt kontroll. Når politiske partiers lokallag og vennegjenger som liker å sykle sammen på fritiden kan få offentlig støtte til sin virksomhet, er det på høy tid at Stortinget setter ned foten og sørger for at regelverket fungerer bedre enn i dag.

LES OGSÅ: Kjernen bruker grasrotpenger på turer

Grasrotandelen er i utgangspunktet en flott ordning som belønner lag og foreninger som sørger for frivllig innsats. Derfor må det ryddes opp i ordningen slik at pengene gis til de som fortjener en slik støtte.