Bompenge-opprør og klimakrise - to sider av samme sak?

foto