Byen trenger fortsatt sjømatutsalg i Ravnkloa

foto