Et stortingsflertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, MDG og SV vedtok torsdag en «samboergaranti» i eldreomsorgen. Det betyr at eldre par skal få bo sammen på sykehjem, også hvis bare én av dem er pleietrengende. Hensikten med garantien er god. Når livsledsagere blir skilt fra hverandre mot slutten av livet, er det smertefullt. Likevel kan vi ikke støtte samboergarantien.

SVs Nicholas Wilkinson presiserer at «samboergarantien (…) ikke skal føre til at andre pleietrengende mister plassen sin, eller at det tar folk og ressurser vekk fra de pleietrengende». Det er dessverre vanskelig å se for seg at det er mulig.

De siste årene har landets kommuner brukt store ressurser på å sørge for at eldre på pleiehjem får enerom. Det var et viktig tiltak som sikrer pleietrengende eldre det privatlivet alle mennesker trenger. Samtidig har det ført til at rommene på landets sykehjem er for små til at et par kan bo der. Stortingsvedtaket betyr altså at kommunene kan bli pålagt kostbare ombygginger.

Allerede i dag må mange pleietrengende eldre vente lenge på en sykehjemsplass. Som lege Preben Aavitsland påpeker, kan samboergarantien føre til at friske eldre kommer foran de pleietrengende i køen, fordi partneren deres er avhengig av omsorg. Det betyr lengre ventetider for dem som trenger behandling, et urettferdig utslag som kan ramme en av de svakeste gruppene i samfunnet.

LES LEDEREN: Klokt av Høyre å si nei til eggdonasjon

Samboergarantien har ikke blitt utredet. Derfor vet vi ikke hvor mye dette forslaget vil koste eller hvilke konsekvenser det får for kommunene som har ansvar for sykehjemmene. Det er problematisk. Norges befolkning blir stadig eldre. Utgiftene til eldreomsorgen vil øke i årene som kommer.

I stedet for å innføre den samboergarantien Stortinget går inn for, bør vi sikre at par hvor begge trenger omsorg får bo sammen. I tillegg bør vi legge til rette for at eldre par kan ha et samliv, også når én av dem er pleietrengende, for eksempel ved å styrke besøksordningene.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter