Om lag 20 prosent av nordmenn i yrkesaktiv alder har NAV-støtte som primærinntekt. Det bør gi grunn til bekymring. I mange år har altfor mange endt opp som passive trygdemottakere.

Ifølge bladet Forskning er samfunnsøkonom Knut Røed, Frischsenteret, Universitetet i Oslo, for bærekraften i velferdsstaten, særlig i en tid der befolkningen blir eldre og hvor stadig flere arbeidsinnvandrere fra EØS-området opparbeider seg trygderettigheter i Norge.

Mange innvandrere havner på trygd, men samlet sett skiller de seg ikke nevneverdig ut fra etniske nordmenn. Samtidig er det korrekt at enkelte grupperinger av innvandrere er sterkere representert på trygdemottaker-statistikken enn andre. Det skyldes blant annet språkproblemer og lav utdanning.

Mange har lett for å glemme at det er veldig mange etniske nordmenn i beste yrkesaktiv alder som ikke jobber – rett og slett for at de ikke gidder! Sitter de ikke hjemme og agerer nettroll, finner du flust av de på kjøpesentere midt på dagen der de sitterforan en spillemaskin eller rundt et kafebord.

Jeg var i Østen på en to ukers sommerferie. Der traff jeg «Toril og Nina» i 40-årene. De var visst trygdet grunnet helsa, påstod de – men var spreke nok til å ta dykkerkurs og være på fylla i to måneder. Jeg drakk opp pilsen og takket for meg. Slike snyltere provoserer meg kraftig.

De aller fleste uføre har en viss arbeidsevne og bør derfor komme seg i produktivt arbeid – både for egen del og for samfunnets skyld. Så får heller våre politikere lage et system hvor man kan få delvis støtte sammen med lønn.

Slik det fungerer i dag vil jeg kalle det moralsk forkastelig, og et enormt pengesløseri fra det offentlige.

Hør våre kommentatorer snakke om Oslo-eliten, bompengekrig, regjeringens fremtid, kultursommeren og JanO.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten