Til medlemmene i formannskapet i Trondheim kommune

foto