Vindkraft i Stjørdal trenger ingen utredning

foto