Uenig med Adressa om likestilling og foreldrepermisjon

foto