Biskop Grimkjell – olsokfeiringens fødselshjelper

foto