Offentlig innkjøpsordninger svekker lokalmatprodusentene

foto