foto
EPSON scanner image

Dagens Høyre-dominerte regjering har åpenbare sympatier for Molde, slik den rødgrønne regjeringen hadde for Kristiansund. Landets bitreste sykehusstrid går fra vondt til verre, etter at enda en direktør har gått på dagen innenfor Helse Midt-Norge.

Det verste som nå kan skje er enda en omkamp om lokalisering av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal. Regionen trenger nytt sykehus, og ett felles sykehus er det nå bred enighet om. Plasseringen må det være mulig å få tatt stilling til på de planlagte møtene i helseforetakene før jul, etter alle utredningene som er foretatt. Enda flere runder er meningsløst, etter så mange år med strid.

Vår mening har hele veien vært at ett, nytt sykehus dekker regionens behov. Tomtevalget får helseforetaket i Møre og Romsdal foreta, før det regionale helseforetaket fatter endelig beslutning, som så departementet skal forholde seg til. Vi har ingen mening om hvor sykehuset bør ligge, selv om mange har tillagt oss meninger.

Lokaliseringsstriden tærer på kreftene blant toppsjefene i den midtnorske helseregionen. Tidligere i høst var det styreleder Marte Styve Holte som trakk seg på dagen fordi hun følte at helseministeren overstyrte og brøt prinsipper om god eierstyring. Dagen etter gikk direktøren i det regionale helseforetaket, Trond M. Andersen, med en begrunnelse om manglende tillit. Rett før helgen var det administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, som sa takk for seg.

Dyktige fagfolk har hoppet av. Det er et tap for helseregionen, et tap for pasientene og et tap for alle som ønsker en ryddig prosess frem mot målet. Men til syvende og sist blir det en politisk beslutning hvor det nye sykehuset skal ligge.

HelseministerBent Høies (H) rolle i sykehusdramaet er noe uklar. Det skyldes at hele styringsmodellen er uklar, fra statsråden til styrene i helseforetakene. Det ville ha vært en skandale om han ikke brydde seg, og det blir fort en større skandale om han bryr seg for mye.

Midt-Norges nye, store sykehus må på plass.