Vi ønsker russen lykke til! De går nemlig en knallhard helg i møte. Natt til 17. mai står det virkelig store sjøslaget. På nasjonaldagen skal de bruke siste rest av krefter på å kare seg gjennom toget, som antakelig vil virke like tilfeldig sammensatt som tidligere år. Etter disse kraftanstrengelsene hadde vi unt dem noen uker på lading.

Men da kommer eksamen. Eksamen? Ja, vi holder oss med slikt i det norske utdanningssystemet. 13 års skolegang kulminerer i en rekke avgjørende prøver. Poenget er å finne ut om elevene har lært noe. I verste fall vil ikke russen huske stort etter ukevis med fest, overnatting i rundkjøringer og normbrytende oppførsel.

På den annen side kan det gå helt fint, slik det ofte har gjort før. Norske rektorer er imidlertid skeptisk. 39 prosent av dem mener at russefeiringen bør avvikles. Bare 27 prosent er imot. 20 prosent havner i en mellomkategori, da de mener at feiringen ikke nødvendigvis bør avvikles, men endres betydelig fra i dag. Dette skriver Aftenposten.

En rektor kan ikke uten videre avvikle en russefeiring. Den er russens private arrangement. Men det finnes argumenter for at festen bør anta andre former enn i dag. Særlig har pengebruken vokst ut av proporsjoner. Kommersielle selskaper som leverer klær og utstyr gjør svært gode penger på ubemidlede tenåringer.

At feiringen går utover eksamen, er enkelt å løse: Legg eksamen tidligere, slik at skolegangen i praksis er over når russefeiringen tiltar. Et argument om at russefeiringen skaper gruppepress og kan være ekskluderende, er imidlertid like gyldig for en klassetur eller skolegangen generelt: Skolen er en arena for læring, men kunnskap finnes ikke bare i bøker. Sosial læring er viktig.

Man kunne i stedet snudd og påpekt at russetiden kan skape samhold og samarbeid. Elevene deltar i dugnader og skaffer penger ved å selge doruller. For det som ofte kalles generasjon prestasjon, kan noen uker med senkede skuldre og litt «gi f»-holdning være et pusterom. Russetiden er også et slags brudd med læreres og voksenpersoners autoritet.

Derfor hjelper det ikke at en av rektorene i Aftenpostens sak mener russetiden bør erstattes med en høytidelig markering, planlagt av skolens ledelse og elevene. Vi mener det ville vært bra om elevene i enda større grad tok kontrollen over feiringen. Men dette innebærer å ikke la kommersielle aktører legge alle premisser.