17. maikomiteen i Bergen har vedtatt forbud mot salg av heliumballonger på nasjonaldagen. I Trondheim har bystyret vedtatt at ballongene kan selges, men de skal ha en vekt i enden slik at de ikke flyr av gårde.

I Bergen har de forstått at helium er et knapphetsgode som bør brukes til andre ting enn å sende plastballonger opp i lufta. Ballongene faller etter hvert ned på bakken, og blir ofte liggende ute i naturen.

Det er ille nok at slike gassballonger ofte sendes opp i lufta og til slutt blir liggende ute i naturen så snart 17. mai er over. Men det største problemet er at ballongene fylles med helium – en gass det er stor mangel på. Om noen år er det ikke helium igjen i verden. Gassen brukes til forskning og i medisin. Det er langt viktigere bruk av helium enn som fyll i ballonger formet som elefanter og pokemonfigurer.

Bystyret i Trondheim behandlet i februar et forslag fra Miljøpartiet De Grønne om å forby salg av heliumballonger. Flertallet stemte ned forslaget, men vedtok at de ønsker at nasjonale myndigheter skal utrede et orbud over hele landet. I Bergen var det

17. maikomiteen som behandlet saken og gikk inn for et forbud. Komiteen forsto at plastforurensning er en sak som opptar svært mange og støttet derfor forbudet.

I Trondheim mente flertallet at et slikt forbud bare var symbolpolitikk og at det ikke hadde noen verdi å gå inn for et lokalt forbud. Vi har tidligere etterlyst lokalpolitisk engasjement for å redusere plastforbruk og plastforsøpling. Så langt har vi bare sett at politikere i andre byer enn Trondheim har brydd seg.

Mange vil nok reagere på et forbud. Slike tiltak kan provosere, fremstå som symbolpolitikk og som utslag av moralisme. Men dersom man mener alvor med å redusere plast, så er det nødvendig å skape holdningsendringer og økt oppmerksomhet også på slike områder.

Heliumballonger er problematisk fordi de forsøpler og fordi de bruker en gass vi trenger til nyttige formål. Et forbud ville gjort oss mer klar over de negative sidene og skape bedre holdninger til vårt eget forbruk av plast.