Gjennom Områdeløft Saupstad-Kolstad ønsker Trondheim kommune å styrke barn og unges kompetanse i møte med framtidas utfordringer innen 2020. Gjennom valgfaget «Demokrati i praksis» ved Huseby skole jobber ungdom fra bydelen med samfunnsspørsmål og medvirkning.

Samfunnsengasjerte ungdommer er helt nødvendig for ei bærekraftig framtid. På Saupstad er det en realitet. Sammen i en felles områdeløftsatsning skjer det mange etterspør medvirkning blant ungdom som virker. Vi påvirker vår egen, søskens, venners og naboers fremtid gjennom medvirkning. Dette skjer blant annet gjennom deltakelsen «Demokrati i praksis» ved Huseby skole og arbeidet som gjøres lokalt gjennom Saupstad-Kolstad ungdomsråd.

Vi i ungdomsrådet jobber aktivt for at vår fantastiske bydel skal blomstre og være synlig for hele Trondheims befolkning. Vi er stolte av bydelen vår og det enorme mangfoldet vi kan by på. Vi bruker FNs bærekraftsmål som inspirasjon for arbeidet vi gjør. Et hovedprinsipp som er viktig for oss er «Leaving no one behind». Vi vil forebygge utenforskap og ønsker å være sammen om ting i bydelen vår. Vi har valgt hvilke bærekraftsmål vi ønsker å jobbe med og gitt dem egne navn: «God helse», «God utdanning», «Likestilling, inkludering og rettferdighet», «Innovasjon og bærekraftig bydelsutvikling», «Rollemodeller og omdømmebygging». For disse målene er vi ungdomsrådgivere.

Gjennom ungdomsrådet og «Demokrati i praksis» lærer vi å uttrykke meningene våre og se ulike perspektiver. Vår stemme blir hørt når vi snakker med politikere, planleggere, prosjektledere. Det ser vi gjennom prosjekter og undersøkelser vi har gjennomført. Et eksempel er helsesøsterundersøkelsen som vi jobbet med mot alle barneskolene i bydelen, samt ungdomsskolen.

I samarbeid med valgfaget «Demokrati i praksis» laget vi plakaten «Barn og unges rettigheter» lokalt. Denne var basert på en undersøkelse der 250 elever ved Huseby ungdomsskole delte sine meninger. Denne har vært revidert årlig av nye elever. I samarbeid med voksne fagpersoner, styrer vi ungdomsrådet selv. Gjennom prosjektet Dalen aktivitetspark har vi jobbet med mange ulike fagpersoner – alt fra arkitekter, kommuneplanleggere til lysdesignere fra Sverige. Vi opplever å være likestilte og at vi lærer av hverandre. Vi kommer med saker vi mener er viktige og som vi ønsker å jobbe med. Dette gjør at det i i lokal medvirkning- og bydelsutvikling oppleves som lettere å jobbe med både små og store saker som er viktig for oss i nærområdet, samt følge opp sakene.

Dalen aktivitetspark er et prakteksempel på dette. Ideen kom fra en jente som deltok i «Demokrati i praksis» i 2014. At vi i ungdomsrådet består av flerkulturell ungdom som bor i området i alderen 14–18 år, gir oss impulser fra både flere aldersgrupper og kulturer. Dette har ført til at vi har arrangert flere dialogmøter for ungdommer.

Her er har det blitt tatt opp temaer vi mener bør bli belyst, for så å snakke om det på en saklig måte. Temaene har for eksempel vært inkludering, likestilling, fred og forsoning og bydelen vår. For 2018 er temaene «generasjon perfekt», rusmisbruk og hvordan få din stemme hørt. Vi ser alltid en sak fra flere sider. Når vi jobber med medvirkning, gjør vi det på vegne av de andre ungdommene i bydelen. Plakater om hvordan man kan tenke om tema som utenforskap, kroppsbilde, og nettvett m.m. har blitt laget av elevene i «Demokrati i praksis». Slike plakater er, sammen med dialogmøter, med på å gjøre at hele oppvekstmiljøet for barn og unge bedres. Sårbare tema presenteres, formidles og ufarliggjøres gjennom dialog. Dette øker barn og unges trivsel i bydelen.

Vi tenker også på de eldre og barnefamilier når vi jobber med ulike prosjekter. Et eksempel er Dalen aktivitetspark. Denne skal være en park som passer for alle, hvor alle skal føle seg trygge og velkomne. Vi ønsker å være gode rollemodeller og med det å inspirere flere barn og unge til å engasjere seg. Vi engasjerer oss og lærer reell medvirkning gjennom solidaritetsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette lærer vi gjennom undersøkelser, prosesser og prosjekter ofte med selvvalgte tema. Ved å engasjere oss i tema som angår barn og unge praktiserer vi solidaritetsarbeid. For eksempel var 30 fra Ungdomsrådet og «Demokrati i praksis» bøssebærere under årets TV-aksjon.

Alt dette skjer fordi de voksne tør! Vi ungdommer på Saupstad-Kolstad har vært områdeløftere med stor medvirkning i utviklingen av nye uteområder, nye skoler og gode bomiljøtiltak. Det har vi gjort siden 2013. Så «heads up» og stor «shout out» til Trondheim kommune som har latt oss få komme til med all den kunnskap vi har om hvordan man lager et trygt og godt bomiljø for barn og unge. Vi viser at vår måte å jobbe på er viktig for lokaldemokratiet. Forhåpentligvis inspirerer det andre. Dette må dere voksne i kommunen fortsette med!

Hør våre kommentatorer snakke om Ap i trøbbel, høyt spill i rådhuset, Utøya-filmen og norsk humor

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter