Skrekkbilder av laks med åpne sår har rystet mange. Kanskje kan det gå over siden det bare er en fisk. Godt at det er noen som følger med hva oppdrettsnæringen driver med. Vi har fått beklagelser fra næringen, det skal bare mangle, men skyld ikke på lusa. Næringen selv er ansvarlig. Med så stor fisketetthet i anleggene, er det fritt fram for lus og en rekke andre skader og sykdommer. Næringen utøver dyrevelferd på sitt verste. Dette er ikke bærekraftig for en næring som er omtalt som den nye oljen.

Det handler om at vi oppfører oss skikkelig og tar hensyn. Regjeringen har gitt grønt lys for pelsdyrnæringen. Det har ført til mobilisering og krav om at pelsdyrhold skal bli forbudt. Disse dyrene er velsignet med pels som lett appellerer til våre følelser. Laksen stakkar, lever i et annet element, som gjør det lettere å akseptere at dette angår ikke oss. Enhver næring som henter utkomme på dyrehold, må utøves på etisk forsvarlig måte.

At en enkeltnæring skal forbys er feil, hvis dyrehold utøves forsvarlig, bør det være tillatt. Vi spiser mange slags dyr, for eksempel kylling. Fabrikkdrift på kylling er sterkt utviklet, stor tetthet og tvangsstyring av naturlig døgnrytme mv. Hvor er mattilsynet? Behandles bare saker som kommer til overflaten. Større grad av tilsyn med uanmeldte revisjoner savnes.

Sist uke varslet Mattilsynet redusert lakseproduksjon ved de tre anleggene. Årsaken var det voldsomme angrepet av lakselus.

Tilbake til den stakkars laksen. Fra næringen har vi hørt at villaksen bør ofres på oppdrettslaksens alter, fordi den betyr så mye for landet og eierne. Har næringen glemt hva som er grunnlaget for eksistensen? Det er villaksen. I merder kan det det være like mye laks som antall villaks som kommer inn til landet hvert år, om lag 200- til 300 000. Nye konsesjoner for oppdrett av laks bør forbys før næringen tar ansvar, og bedrer dyrevelferden ved å ha gode forhold i sine anlegg.

Torsdag meldte Lerøy Seafoods at de omsatte for 4,3 milliarder kroner i tredje kvartal i år.  Konsernet noterer seg for det største kvartalsoverskuddet noen gang.

Det har vokst fram lønnsomme næringer som skal ta knekken på lus, vel og bra, men fisketettheten er selve problemet. Det er grunn til å være bekymret for omdømmet til Norge hvis det ikke tas grep, og gjør laksenæringen bærekraftig. Man kan ikke bare styre etter snevre bedriftsøkonomiske prinsipp. Alle næringer basert på fisk og dyr kan kollapse hvis vi ikke gjør noe, spesielt gjelder det den stakkars laksen.