I en reportasje på Dagsrevyen i NRK forrige uke fortalte norske ungdommer om hvordan de ble utsatt for grove overgrep ved en koranskole i Somalia. De ble sendt uvitende og alene til koranskolen av sine foreldre, som vil «oppdra» barna sine slik at de ikke blir for vestlige. Vi kan ikke akseptere at dette skjer.

Det er uakseptabelt at norske statsborgere utsettes for slik sosial kontroll, og det er åpenbart behov for en mer aktiv innsats for å hjelpe barn som blir sendt til utlandet mot sin vilje.

Et økende antall skoler i Somalia markedsfører seg som «rehabiliteringssentre» for ungdom fra Vest-Europa og USA. Gjennom fordypning i islam, streng disiplin og ofte med bruk av fysisk avstraffelse, skal dette bringe ungdommene nærmere sin opprinnelige somaliske kultur.

Den norske ambassaden i Nairobi rapporterer om ungdom som tar kontakt med dem, og forteller om torturlignende forhold ved enkelte skoler. At fysisk avstraffelse skjer på noen av disse skolene, er trolig ikke noen overraskelse for foreldrene, sier NRKs kilder. I en rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) framgår det at et stort antall barn sendes på lengre utenlandsopphold, særlig i Somalia, Irak og Pakistan.

At barn blir sendt til foreldrenes hjemland for å bli kjent med kultur og språk, betyr ikke nødvendigvis at de utsettes for vold og frihetsberøvelse. Når barn blir sendt til et sted hvor de kan bli utsatt for grov vold, må imidlertid myndighetene ta affære. Problemet er ikke nytt, og nå må en grundig gjennomgang til for å se hvilke tiltak som kan settes i verk

Et nyttig grep er forebygging i norske innvandrermiljøer hvor det er fare for at slikt skjer. Det er viktig at miljøene tar sterkt avstand fra slik behandling. At fysisk avstraffelse av barn er ulovlig både etter norsk lov og internasjonale traktater, er et viktig budskap de må ta til seg. Barnevernet og politiet kan blant annet bidra i en slik bevisstgjøring.

Integreringsminister Sylvi Listhaug vurderer lovendringer, og det er kanskje det som må til for å forhindre at norske barn blir sendt til utlandet mot sin vilje. Norske borgere har krav på rettsvern, og det må myndighetene gi dem.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter