Kjære Katrine Engedal

Vi i Fri (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) ser at du sliter litt med tanker rundt kjønn i Ordet fritt sist lørdag; vi vil gjerne bistå med vår kompetanse og informasjon om våre sosiale tilbud. Vi har mange års erfaring med denne tematikken og kan tilby deg en sosial møteplass der du kan snakke med andre som du har noe til felles med.

Om familien din har noen spørsmål rundt dette har vi et familienettverk der de kan møte andre familier som har lignende erfaringer. Om du skulle ha behov for å snakke med helsepersonell har vi også god kontakt med leger og psykologer som står klare til å ta i mot deg. En viktig funksjon med disse tilbudene er at folk skal få lov til å snakke om hvem de er og hva de føler uten å frykte for at følelsene deres skal bli latterliggjort og oversett. Det er nemlig mange som opplever at deres følelser og behov ikke blir tatt på alvor.

Les også debattinnlegget: Vi ble stående i villrede, på vei til en begravelse, og lure på om bilen var stjålet

I tillegg jobber vi i Fri politisk med å bedre levekårene til mennesker som bryter med samfunnets normer for kjønn. Vi jobber for at de av oss som er transpersoner skal få anerkjennelse for sitt kjønn, at de skal kunne reise trygt med identifikasjonspapirer som passer deres identitet og uttrykk, og for at barn og unge som ikke føler seg hjemme i det kjønnet de ble registrert som ved fødsel skal bli møtt på en god måte i skolen. Svært mange transpersoner opplever å bli diskriminert, og mange sliter i større grad enn andre med psykisk uhelse, rus og selvmordstanker. Forskning viser at det som fungerer best for de av oss som går igjennom dette er å bli tatt på alvor av omgivelsene. Du snakker om at det kan være vanskelig å finne ut hvem man selv er, spesielt i møte med stereotype fremstillinger av kvinnelighet og mannlighet i offentligheten og på blogger. Du er ikke alene om å føle det sånn. Det er kjipt at vi lever i en verden der du skal måtte føle deg utilstrekkelig som kvinne på grunn av disse bloggene.

Vi i Fri jobber aktivt for å utvide kjønnsnormene i samfunnet slik at du skal slippe å føle at du må være på en spesiell måte for å bli anerkjent som den kvinne du er. For tiden går det en debatt om det kjønnsnøytrale pronomenet «hen» og mulige juridiske alternativer til kvinne og mann. Det er fort gjort å blande disse tingene sammen, men ordet «hen» er altså et kjønnsnøytralt pronomen vi kan referere til mennesker med. «Hen» har to fine bruksområder. Det kan brukes til å referere til mennesker der kjønn er ukjent eller irrelevant - for eksempel i en lærebok eller i offentlige papirer der man vanligvis ville brukt «han»/«hun». I tillegg er det noen mennesker som foretrekker å bli omtalt med pronomenet «hen» fremfor «han» eller «hun».

Les også denne kronikken: Sitter vi på gjerdet, settes arbeidsplasser i fare og menneskeliv kan gå tapt

Dette gjelder ofte mennesker som opplever at de hverken er mann eller kvinne. Da kan man si: «Den boka er hens» eller «Hen sto foran meg i køen». Juridisk kjønn er det kjønnet vi er registrert med i folkeregisteret og som er synlig i passet vårt og i personnummeret vårt. Det er viktig å få sitt kjønn anerkjent. For mange er det en selvfølge, men for transpersoner var det frem til i fjor et krav om å være kastrert for å kunne endre sitt juridiske kjønn fra mann til kvinne og omvendt. Dette har vi heldigvis gått bort fra, men vi mangler fortsatt et alternativ for de av oss som ikke opplever å være kvinne eller mann.

Vi går heldigvis ikke gjennom en passkontroll med tissen, vi går gjennom en passkontroll med ansiktet og resten av kroppen vår. For noen mennesker kunne det vært hensiktsmessig å være registrert som noe annet enn mann eller kvinne, fordi det er dette som passer deres identitet og utseende best. Dette må være opp til hver enkelt av oss – slik det også nå er med de juridiske kjønnene kvinne og mann i dag. Hva du føler og tenker rundt eget kjønn er din kjønnsidentitet. Alle mennesker har en kjønnsidentitet. Mange slipper å tenke over dette fordi de er registrert riktig i alle dokumenter, og alle de møter er enige i den forståelsen de har av seg selv. For mange transpersoner er det ikke slik. De får ikke denne selvsagte bekreftelsen på hvem de er fra andre. Vi i Fri mener dette er en anerkjennelse vi alle har krav på.

Fikk du med deg dette debattinnlegget: Det er lett å være tøff i kjeften. Jeg har også slengt med leppa om late arbeidssøkende, men så ble jeg høyst ufrivillig arbeidsledig

Tenk bare om folk rundt deg en dag nektet å gå med på din forståelse av deg selv som kvinne? Hvordan hadde du opplevd det dersom alle på jobben din omtalte deg som mann og sa «han» om deg? Vi i Fri diskuterer gjerne kjønn og identitet, men da under forutsetning av at debatten blir holdt på et mer saklig nivå enn dette. Neste gang må du gjerne bruke spalteplass på de viktige tingene, slik som krig, sult, dyremishandling og barnemisbruk – så kan vi i Fri skrive litt om hvorfor det er viktig at mennesker får lov til å være seg selv.