Vindkraft i Trøndelag er dårlig distriktspolitikk

foto