Vi foreslår en trøndersk omstillingskommisjon

foto