Det er ikke noe sikkert sted i Ukraina lenger

foto