Vi har over tid arbeidet med sentrale aktører i de største destinasjonene, som Bergen, Oslo, Trondheim og verdensarvfjordene på Vestlandet. Dette for å finne kriteriene for fremtidsrettede og bærekraftige cruiseanløp, der både cruiseselskapene og de lokale destinasjonene kan gjøre hverandre mer miljøvennlige og bærekraftige til beste for turister og lokalbefolkning.

Uten suksess i dette samarbeidet, mister vi alle en stor mulighet til fremtidig velstand og gjensidig nytte med utgangspunkt i en næring i rivende utvikling. Ingen er mer interessert i ren luft og rene hav enn cruisenæringen. Ingen turister vil på cruise i et hav fullt av søppel og plast, eller gå på land i forurensede havner – ingen!

Cruiseindustrien er liten i global maritim sammenheng, men vi er svært synlige med våre store skip og turistgrupper. Disse er veldig tydelige i bybildet ved et stort antall turistdestinasjoner i Europa. Derfor blir vi ofte symbolet på problemet med lite bærekraftig, veldig konsentrert og uønsket masseturisme, luftforurensning og forsøpling.

Les også Adresseavisens mening: Uten turister ville bysommeren vært sørgelig

Cruiseskip er veldig synlige i den norske debatten. Når vi erkjenner at vi har en jobb å gjøre med de utfordringer vi har blant annet på norskekysten, så er det fordi vi i den store klimadebatten representerer kun en prosent av verdensflåten, men må stå ansvarlig for rundt seks prosent av verdensflåtens utslipp. Men mens det seiler 250 havgående cruiseskip på verdenshavene, er det til sammenligning 50.000-60.000 handelsskip.

Realiteten er at cruisenæringen står for et lite utslippsvolum fra skipsfarten, men får uforholdsmessig mye kritikk.

Noen fakta:

- Bak masseturismen til for eksempel Venezia står cruiseturismen for ca fem prosent. Når saken presenteres, brukes bilde av et cruiseskip.

- Av de totale utslippene i cruisehavnene i USA og Europa, står cruiseskipene for hhv 3 prosent og 1,2 prosent.

- Cruiseskip forurenser luften i enkelte destinasjoner på norskekysten. Det erkjenner vi og det jobber vi med hver eneste dag. Men det er viktig å ha med seg at alle cruiseskip må overholde og overholder internasjonale og nasjonale miljøforskrifter . Dette gjelder utslipp til luft og vann og utslippsgrenser i eksos, kloakk og vaskevann.

- Cruiseskip inspiseres og kontrolleres for dette av kyststater, klasseselskap og havnemyndigheter flere ganger i året.

Les også: Det må stilles strengere krav til cruisenæringen

For fremtiden tilsier våre nybyggingsprogrammer at mellom 25-30 nybygg, anslagsvis halvparten av nye cruiseskip det neste tiåret, vil ta i bruk fremtidsrettet miljøteknologi av det beste forsknings- og utviklingsavdelingene hos leverandørene kan tilby. Det vil bli investert svimlende åtte milliarder USD på rensesystemer og motorforbedringer, samt alternative drivstoff som flytende naturgass (LNG) og hydrogen, for å minske det avtrykket som cruisenæringen etterlater seg.

For fremtiden vil også et nært samarbeid med destinasjonene gjøre at vi sammen blir bedre. Cruiseindustrien ønsker samarbeid med lokale myndigheter og næringsaktører som stiller krav, men som også kan stille opp og innfri noen av cruiseindustriens ønsker og behov.

Opptatt av debatt? Les også: Studenter, som allerede lever under fattigdomsgrensa, må bruke 2000 kr av egen lomme for å få praksis

Noen påstander som det bør reflekteres over:

- Gjerrige cruiseturister: Ifølge Innovasjon Norge legger cruiseturistene igjen ca 2,6 milliarder i rent forbruk langs norskekysten, noe som tilsvarer en tredjedel av utenlandske ferie- og fritidsgjesters forbruk i Norge i sommersesongen.

- Dårlige renholdssystemer og forsøpling: Halvparten av kommunene i Norge har færre innbyggere enn de største cruiseskipene (< 4500). Det er småbydimensjoner over de systemene ombord som skal sørge for at flere tusen mennesker lever sunt, sikkert og miljøvennlig 24/7. Dette er ultramoderne teknologi som i mange sammenhenger ligger langt foran vann- og avløpssystemer i norske kommunernår det gjelder forsvarlig håndtering av vann og kloakk.

- Bergen mottar årlig 500.000 cruiseturister fordelt over hele året, noe som representerer et enormt potensial for næringsutvikling og miljøturisme. Utfordringen er store konsentrasjoner av folk, skip og forurensning i Vågen. Vi ber om konkurransedyktig landstrøm, forhåndsbestemte «slot» systemer for avgang og anløp tilsvarende som for fly, buss, tog og ferger, havneutvikling i nordre og søndre innseiling for å fordele skip og turister, tilrettelegging og rullering av turisttilbud som sprer belastningen over hele distriktet og fler tilbud i by og land som genererer overnatting og mer inntekter for lokalt næringsliv.

- I Trondheim tilbringer cruiseskipene gjennomsnittlig fire timer i byen – dette er noe lokalt næringsliv aktivt prøver å forlenge. Et anslag på 149.000 cruiseturister i år, vil legge igjen 106 millioner kroner i inntekter for lokale aktører, og bybildet blir fylt med aktivitet i ferien og på formiddagen når folk ellers er på jobb.

Mer debatt: Sant nok, det er ikke alltid like gøy å høre nyinnflyttede ungfoler synge for full hals klokka fire på natta, men...

Cruiseskip vil i det alt overveiende benytte seg av og ta i mot landstrøm og slå av motorene ved kai dersom destinasjonene kan tilby dette. Vi vil helst distribuere turistene våre i små grupper der det tas hensyn til natur og lokalbefolkning, men da må det lokale næringslivet i havn organisere og tilby cruiseturistene dette. Hvis lokalbefolkningen ønsker å tjene mer penger på «gjerrige» cruiseturister som «har alt ombord», så gi disse turistene et tilbud som drar dem ut av båten og åpner lommeboken. Vi holder dem ikke ombord!

Cruisenæringen er den raskest voksende turistnæringen og den er kommet for å bli. Vi skal gjøre vårt med skip og anløpsfrekvens for å redusere våre belastninger på folk og miljø. Men vi vil gjerne ha destinasjonene og det lokale næringslivet mer på banen, slik at vi kan samarbeide om å finne gode løsninger. Vi inviterer myndigheter og politikere til å prate sammen og prate med oss, så vi kan forsikre oss om at miljø og bærekraft er i fokus når vi viser frem Norge som den attraktive og praktfulle destinasjonen landet vårt vitterlig er.

Hør våre kommentatorer og gjest Per Olav Hopsø snakke om nytt Trøndelag, nytt Arbeiderparti og sommerferie

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten