Nå kan vi snart bygge boliger på festningen!

Snart foreligger regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret, og budsjett for 2017. I begge disse må vi anta at regjeringen signaliserer et sterkt redusert kulturansvar for Forsvaret.

All forsvarsmusikk skal samles på Østlandet, med sterkt redusert antall musikere.

Dette betyr at Luftforsvarets musikkorps blir nedlagt, samt korpsene i Harstad, Bergen og kanskje Horten.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: Byantikvaren skal ikke være en skjødehund

Rustkammeret kan forsvinne

Museumsstrukturen skal under lupen, og det har vært nevnt mulighet for kun ett Forsvarsmuseum.

Da vil Rustkammeret i Trondheim forsvinne.

Og det siste trekket vil vel være at Forsvaret frasier seg ansvaret for festningene.

Byggingen av boliger der er utopi. Noen må ta vare på kulturen som ligger i de 300 år gamle bygningene.

Men trolig vil ingen få ansvaret for kulturen som ligger i 200 år gamle korps, som er mer vitale og produktive enn noen gang, og som gjør en viktig jobb både innad i Forsvaret og som Forsvarets ansikt utad, og som bidragsytere i lokale kulturliv.

Ansvar for lokalhistorien

Ingen vil heller få ansvaret for den militære lokalhistorien som ligger i forsvarsmuseene, som ivaretar lokalhistorien.

Eller har Forsvaret ansvar for sider ved kulturen i Norge?

Slik som Forsvaret har ansvaret for andre sider ved samfunnsdriften i Norge, som ikke har en direkte forsvarsrelevans.

Forsvaret driver i dag grensevakt, kystvakt, fiskerioppsyn og redningstjeneste. Dette gjør de på vegne av andre departementer. Ingen ting av dette har en betydelig relevans for forsvaret av landet i en krise eller krig.

Kultur forsvinner

Etter min mening har Forsvaret på samme måte også et ansvar for kultur, også i distriktene. Dette tror jeg noen må tydeliggjøre for Forsvaret.

Regjeringen har nå mulighet til å gjøre dette i forslaget til langtidsplan og Forsvarsbudsjett for 2017. Eller Stortinget kan gjøre det i sin behandling.

Hvis ikke forsvinner det mye kultur fra distriktene.

Noe forsvinner bare. Resten havner i hovedstaden.

Slik vil vi ikke ha det.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

Hør våre kommentatorer på podkast:

foto
Øystein Herfindal er tidligere tillitsvalgt i Luftforsvarets Musikkorps Foto: Privat