Svært uklokt å kutte kroppsøving som fellesfag

foto