Vi mennesker må koble oss på økosystemet igjen: La oss være plagsomme og stille krav

foto