Hverdagen får vi tilbake. Festen må vi vente med

foto