Miljøvernmyndighetene regulerer bort et tusenårig sjølaksefiske

foto