Kan villaks- og oppdrettsnæring leve side om side?

foto