Frp's Jon Helgheim fikk under partiets landsmøte i helgen flertall for sitt forslag om å forby bønnerop fra norske moskeer- for at folk skal sikres sikres fred og ro i sine nærmiljø. Det er vel neppe mange som er mot det, men Helgheim kom litt skjevt ut fra hoppkanten siden det første han ville starte med var å forby bønnerop – noe som faktisk ikke forekommer i Norge og følgelig ikke forstyrrer noen. Jeg tillot meg derfor å sjekke på sosiale media om det kanskje var andre ting som kunne tenkes å forstyrre i nærmiljøet.

Les også: Enslige får babyhjelp og kontantstøtten ryker – hvis trønderne vinner frem

Og som man roper i ekkokammeret får man svar. Lista ble skremmende lang, så jeg gjengir bare et utvalg. Veldig mange trekker fram isbilen som et forstyrrende element. Så er det høyrøstede mennesker – det kan være tenåringsbursdager, russefeiring, grillfester (som i tillegg ofte oser og lukter), glade barn på trampoline og folk som roper etter dyrene sine. Så har vi biler som bråker (burde det ikke vært forbudt å kjøre i boligområder etter 23.00?) og særlig brøytebiler og sportsbiler, motorsykler og vannscootere, plenklippere, løvblåsere og ikke minst høytrykksspylere.

LES KOMMENTAREN: Sivs vellykkede spagat

Mange arrangementer som fotballkamper og konserter skaper også forstyrrelser, og det er ikke å komme forbi at en del trekker fram kirkeklokker. Så har vi buekorps som strengt tatt bare forstyrrer Bergen, men det bør kanskje gjøres preventive grep også andre steder i landet, og skolekorps, men bare de som går tidlig om morgenen. Helikoptre og fly som kommer inn lavt forstyrrer i noen nærmiljø, og det finnes fortsatt de som blir forstyrret av dørselgere. De er rett nok så få at det kan tenkes at de heller bør få vernestatus. Graver man langt nok ned i forstyrrende elementer, så kommer man fram til baconcrisp, men da i første rekke på kino og derfor ikke et stort problem i det som vanligvis oppfattes som nærmiljøet.

Les også: Per Sandberg (Frp) er fortsatt ikke overbevist om at klimaendringer er menneskeskapte

Med andre ord – det er mye enkelte mener forstyrrer. Heldigvis er mye av dette sagt med glimt i både det ene og det andre øyet, og når det ikke er det så kan det kanskje være et godt råd å oppfordre de som farer opp til å puste litt med magen. Og blir det for ille, så kan man kanskje kontakte de som forårsaker støyen og be dem dempe seg litt. Jeg tror i alle fall ikke mange mener noe av dette bør forbys. Og dersom Jon Helgheim og Frp først ønsker å forby noe for å sikre fred og ro, bør han i det minste starte med noe som faktisk finnes og som en god del av folk flest føler forstyrrer. I så fall kan isbilen gå en usikker framtid i møte.