Adresseavisen fortalte før helgen om planene for et nytt kultur- og næringsbygg i dokken på Nedre Elvehavn. Prosjektet er utarbeidet av selskapet Dora 3, som formidler ulike kulturopplevelser og som har engasjert seg i det samme området tidligere.

Vi setter pris på at det kommer forslag som kan stimulere kulturaktiviteten i byen. Det var et stort tap for musikkmiljøet at konsert- og utestedet Brukbar/Blæst måtte stenge dørene, og byen har behov for en mindre scene som den Dora 3 foreslår.

Vannspeilet i dokken har likevel så stor kulturhistorisk verdi at en slik bygning ikke kan plasseres der. Noe av årsaken til at Nedre Elvehavn og Solsiden kjøpesenter er blitt en så vellykket bydel, er at flere kulturminner er blitt tatt vare på. Arkitekturen viser at vi befinner oss på et gammelt industriområde.

Flere elementer fra virksomheten ved Trondhjems Mekaniske Værksted står igjen og forteller om tidligere tider. Det gir bydelen særpreg. Verftet som ble grunnlagt i 1872, er en viktig del av Trondheims historie. Dokkhuset, der det er stor aktivitet med konserter og annen aktivitet hele året, var opprinnelig et pumpehus, og det er bygget om på en vellykket måte slik at husets tidligere funksjon er lett å se.

Bygningen som er skissert i vannet foran Dokkhuset, vil derimot bli et fremmedelement. Den vil bli en kraftig svekkelse av områdets historiske preg. Skissene vi hittil har sett, er dessuten svært diffuse. De gir inntrykk av en nesten svevende, gjennomskinnelig bygning. Hvis den blir realisert, er det stor fare for at den vil få et annet preg.

De som står bak prosjektet, foreslo i fjor å bygge en liknende bygning bak Dokkhuset. En slik forlengelse av Dokkhusets arkitektur ville blitt mye mindre dominerende enn det som nå er lansert. Prosjektet fikk overraskende mye motbør. Protestene bør bli enda kraftigere nå.

Trondheim trenger en konsertscene som kan erstatte tapet av Brukbar/Blæst, men byen har bedre tomter til et slikt formål enn dokken på Nedre Elvehavn.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Motstanden mot nytt klubblokale er merkelig