Vi må få svaret på hva som finnes under Klostergata

foto