I nedre del av Byåsveien er sikkerheten for syklistene for dårlig. Trondheim har store ambisjoner om å bli en bedre sykkelby. Det er all mulig grunn til å støtte opp om det arbeidet. Syklistene som skal til og fra Byåsen trenger et eget sykkelfelt.

LES OGSÅ: - Ingen grunn til at man trenger to felt opp Byåsveien

Adresseavisen har i det siste skrevet mange artikler om sykkelbyen. Stadig flere bruker sykkelen, men mange føler seg fortsatt utrygge på to hjul i trafikken. Byåsveien nevnes av mange som et område der det må komme forbedringer. Ved å lage egne sykkelfelt i begge retninger vil det være mulig å få langt flere som bor på Byåsen til å bruke sykkel. Det er bra for miljøet, for den øvrige trafikken og for folkehelsa.

Nå foreligger det planer om å forandre ett av de fire kjørefeltene om til sykkelfelt. Dermed er det mulig å bygge en sykkelvei innenfor dagens veiareal, slik at det blir tryggere å sykle både oppover og nedover den trafikkerte veien. Samme løsning er tidligere foreslått av KrF, SV og Venstre i Trondheim. Gjennom Miljøpakken kan en slik endring stå ferdig ganske raskt.

Det foreslåtte tiltaket i Byåsveien vil trolig ikke skape mer kø i morgenrushet enn i dag. I dag er det to kjørefelt nedover mot Ila. Ett av dem er kollektifelt. Slik skal det fortsatt være. I ettermiddagsrushet ut av byen kan fjerningen av ett kjørefelt opp fra Ilakrysset, skape noe mer kø enn i dag. Men det er til å leve med i en by som ønsker å prioritere syklende, gående og de som bruker bussen. Det er bra for hele byen at flere sykler, og at salget av elsykler øker. Da må også veinettet tilpasses en slik utvikling. Det er på tide å innse at dagene da du kunne kjøre bil til sentrum uten å stå i kø, definitivt er over.

Trondheim har hatt suksess med prøveprosjekter når endringer i trafikkmønster skal gjennomføres. Tiltakene i Byåsveien bør bli et slikt prøveprosjekt. Da kan man, uten å investere store beløp, teste ut om endringene virker og forandre på dem dersom nye problemer oppstår.