Østgård sitt korstog mot geoteknikerne fortsetter

foto