Arbeiderpartiet vil kjempe for nærskoleprinsippet

foto