Skolesituasjonen i Østbyen vil snart bli kritisk

foto