Skal St. Olav straffes for å holde budsjett?

foto