Vil regjeringen sentralisere norsk landbruk fram mot 2030?

foto