Ap-kandidat om demokratiet: Politiker, hjelp oss å se ditt ansikt

foto