Som vanlig når kommuner eller bedrifter skal slå seg sammen, handler det mest om navn, sjef og lokalisering, i alle fall blant folk flest. Akkurat nå ser det ut til at navnet blir Innherred, at ordføreren havner i Levanger og at Verdal får viktige funksjoner for næring og utvikling. Frosta kan måtte nøye seg med kommuneblomsten. I løpet av onsdag skal forhandlingene være i mål, muligens med et annet utfall, verdalingene og frostingene er visst ikke helt fornøyde ennå.

Les også: - Historisk tabbe å ikke kalle kommunen for Stiklestad

Sett utenfra virker den nye konstellasjonen logisk. At kommunene følger i fotsporene til lokalavisene som slo seg sammen i fjor og tok nettopp navnet Innherred, er kanskje en kuriositet, men det viser at Levanger og Verdal er en naturlig enhet. De har da også vært samkommune i 12 år. Inderøy hoppet av. De passer kanskje bedre sammen med Steinkjer.

Frosta er dømt til å være lillebror, men kan de gjøre annet enn å holde sammen med Levanger, den eneste kommunen de har grense mot på land? Stjørdal er alternativet, men da må frostingene reise gjennom en annen kommune for å komme til sin egen kommune. Utsiktene til å bli belemret med eiendomsskatt virker mest avskrekkende for dem.

Mest følelser vekker spørsmålet om navn. Innherred kan være en grei kompromissløsning, et navn som ingen «eier», og som er større enn én kommune. Den lokale innvendingen er at vi med Innherred vanligvis også inkluderer Steinkjer, Inderøy og et par-tre kommuner til, men det trenger ikke være noen hindring. Hvis man tenker som en urban reklamemann, forbindes kanskje navnet mest med sodd, brunost og bondeland.

Verdalingene vil selvsagt at den nye kommunen skal hete Stiklestad, et av Norges mest kjente stedsnavn, om vi ser bort fra de store byene. Mye gratis PR å hente, hvis du ikke er allergisk mot sagasus og hellige konger. En kan mistenke at levangsbyggen ikke er helt komfortable med å måtte oppgi navnet på ei grend i nabokommunen som adresse. Frostingene vil at navnet skal være Frostating.

Spørsmålet er om et kommunenavn skal være slående for tilreisende eller fungere best mulig for innbyggerne. Uansett bør navnet stå seg i et hundreårsperspektiv og ikke bare være resultatet av en hestehandel.

Den nye kommunen kan bli nest størst i et sammenslått Trøndelag, men det kommer selvsagt an på fusjonsiveren andre steder. «Innherred», eller hva de nå ender opp med som navn, vil uansett få en slagkraftig kombinasjon av næring og offentlig virksomhet, med industri, forskning og landbruk som ligger langt framme i nasjonal sammenheng. Tilløpet til dragkamp mellom Frostating og Stiklestad bør heller utnyttes til et felles kulturelt og historisk løft.

Hvis forhandlerne blir enige og kommunestyrene samtykker, får vi en folkeavstemning i slutten av mai. Slik det nå ligger an, blir det mest spennende i Verdal.

Nå har det begynt å løsne for sammenslåinger av kommuner og fylker. Ørland, Bjugn, Rissa, Leksvik, Frosta, Levanger og Verdal har kommet lengst, men en rekke andre kommuner går nå den samme løypa. Jan Tore Sanner kan smile.