Foreningen Minnesmerke Otto Nielsen har i over fire år jobbet for å skaffe midler til finansiering av et minnesmerke etter Otto Nielsen.

Dette har vært forsøkt før, men prosjektet strandet den gang på grunn av uenigheter med Trondheim kommune. Skal det samme skje igjen?

Våren 2014 inngikk vi et samarbeid med kommunen, og det ble etablert et kunstutvalg med representanter fra kommunale instanser og oss private initiativtakere. Byantikvaren ble tidlig koblet inn for kvalitetssikring av prosjektet.

Les også: Strid om plassering av Otto Nielsen

Gjennom rause bidrag fra trondhjemskunstnerne Kjell-Erik Killi-Olsen og Håkon Gullvåg, som hver donerte 100 nummererte litografier til inntekt for formålet – og ved storsinnet deltakelse ved vår egen oppsetning på Theatercaféen fra blant annet Jakob Margido Esp og Helle Ottesen, har vi nådd det finansielle målet på 500.000 kr, satt av Trondheim kommune.

I tillegg har Bakklandet og Møllenberg Nærmiljø Stiftelse donert 200.000 kr til fundamentering av minnesmerket. Sparebank1 har bidratt med 50.000 kr. Og det øker stadig. Vi har per dags dato skaffet mer enn 800.000 kr til veie for prosjektet. Altså 300.000 kr mer enn forventet av kommunen.

Vi har lojalt jobbet på lag med kommunen og fulgt alle retningslinjer. Vi har deltatt på jevnlige møter og brukt hundrevis av frivillige timer for å få prosjektet i havn.

Utførende kunstnere har blitt valgt etter kvalifisering blant kunstnere fra hele landet – i tråd med kommunale retningslinjer.

Vi har sammen med kommunale instanser og Byantikvaren vært med på flere befaringer for å velge plassering av minnesmerket. 27. juni 2017 ble saken behandlet i formannskapet, og samme dag sendte Trondheim kommune ut pressemelding.

Les også: Dette tyder på vi tåler mye mer Otto Nielsen

Alt er klart – kunstnere er valgt, plassering er besluttet, finansiering er på plass.

Så sent som 25. februar i år mottar vi dokumentasjon for bruk til videre informasjon om prosjektet. Otto Nielsens familie er begeistret og glad.

Men så – 5. mars gjennomfører Trondheim kommunes representanter i kunstutvalget, sammen med Byantikvaren, et ureglementert møte uten at vi initiativtakere er invitert eller informert. Samme dag kommer Byantikvaren med en ny uttalelse.

19. mars blir vi innkalt til nytt møte i kunstutvalget, og det blir gjort klart for oss at plassering av minnesmerket ønskes flyttet – uten en plausibel forklaring. Vi blir satt under press for at vi skal godkjenne flytting slik at saken kan behandles i formannskapet allerede neste dag, noe vi ikke blir med på.

Opptatt av debatt? Les også: Så kom en svær traktor med fres og sprøytet grus, is og asfalt inn over plenene på Flatåsen

Prosessen blir satt på hold slik at vi, altså initiativtakerne, skal få tid til å tenke oss om.

9. april har vi et nytt møte og befaring med utvalget. Byantikvaren stiller ikke. Vi har bedt om innsyn i saken, men har ikke fått det, så vi vet ikke helt hva vi skal forholde oss til.

Men vi får følgende klare svar fra kommunens representanter:

Ja, det er faglig/teknisk mulig å plassere minnesmerket på Bakklandstorget, slik opprinnelig planlagt.

Ja, det er mulig å imøtekomme Byantikvarens krav for plassering på Bakklandstorget.

Vi henviser til Bystyrets saksprotokoll, sak 164/16, pkt. 2 og 6, som klart viser at vi er på kollisjonskurs med Bystyret. Kommunens representanter framholder likevel at ved en plassering i Gåsaparken, så vil minnesmerket være godt synlig fra Marinen og Gamle Bybro (!?).

Mer debatt: Hvis det er slik katteholdet ditt er, så bør du ikke ha katt

Våre argumenter om at Bakklandstorget, som er Trondheims nest mest trafikkerte byrom (kommunens egen måling), vil gi langt større oppmerksomhet lyttes ikke til. Beslutningen vi har tatt i utvalget angående plassering synes ikke å spille noen rolle.

Dette begynner å ligne en parodi. Kommunens administrativt ansatte ser ikke ut å lytte til private initiativ. Ei heller holde sine løfter og avtaler. Vi setter nå vår lit til at våre folkevalgte griper inn og tar hånd om situasjonen.

Det vil være en skam om det skulle bli en ny fadese rundt et minnesmerke etter Otto Nielsen.

Bystyret har bedt om at byrom som blant annet Bakklandstorget tillegges større vekt i en prioritert liste over byrom som har betydning for Trondheims identitet.

Få har vel betydd så mye for Trondheims identitet som Otto Nielsen. Vi tar til orde for at det som på folkemunne kalles Bakklandstorget blir gitt navnet «Otto Nielsens plass».

Det vil være i tråd med Trondheims identitet.

Hør våre kommentatorer og gjest Trine Skei Grande snakke om Venstres landsmøtet og Facebook-angrepet fra Ola Borten Moe

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter