Bygginga av Beitstadsundbrua har satt i gang en viktig prinsippiell diskusjon om hvordan vi skal bygge landet vårt i framtida. SV mener alle land har rett til å bruke egen arbeidskraft, egne bedrifter, egne arbeidslivsbestemmelser og egne miljømål for  å utvikle sitt eget land.

Så skal vi invitere andre land og bedrifter til samarbeid og oppdrag på områder vi trenger kompetanse og arbeidshjelp. Vi trenger internasjonalt samarbeid og handelsavtaler med gjensidig respekt for at land og utfordringer er forskjellige.

SV er derfor imot at USA, EU og WTO skal påtvinge alle land fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft. Det er også viktigste grunnen til at SV er imot EØS-avtalen, som undergraver vår sjølråderett og vår solidariske velferdsstat.

Les også: Gåten i Beitstadsundet

Så er det en gang slik at flertallet på Stortinget vedtok EØS-avtalen i 1992. Det har ført til at Norge har store utfordringer med sosial dumping og arbeidslivkriminalitet. Utenlandske bedrifter og bemanningsbyråer undergraver norske lønnsbestemmelser, arbeidstidsavtaler og arbeidsmiljøbestemmelser. EØS-avtalen tvinger også Norge til å legge ut alle større prosjekter på anbud i hele EØS-området. Der kan vi legge inn visse minstebestemmelser om lønn, arbeidsvilkår, og oppfordring om å bruke lokale underentreprenører og råvarer.

Seriøse norske bedrifter med fagarbeidere, lærlinger, anstendige lønnsavtaler og respekt for Arbeidsmiljøloven, har problemer med å konkurrere om anbud i eget land. Det er derfor et paradoks at ingen bedrifter med hovedkontor i Norge har lagt inn anbud på bygginga av Beitstadsundbrua.

Prinsippielt er det derfor slik at i saken om Beitstadsundbrua er fylkeskommunen pålagt å vurdere alle anbud fra bedrifter innafor EØS-området og fra land vi har bestemte avtaler med gjennom WTO. Derfor er fylkeskommunen forpliktet til å legge ut anbudene uten innsnevring til visse land. Fylkeskommunens måtte da ta en første runde for å vurdere de prinsippielle spørsmål i saken, for Kina har ikke slike avtaler med Norge.

Uten slike rammeavtaler med gjensidige anerkjennelse rundt arbeidsbestemmelser, bruk av lokale underentreprenører og lokale råvarer, mener SV det er feil at det kinesiske statseide selskapet Sichuan Road and Bridge Group blir sendt videre til vurdering i anbudsrunden. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har debattert saken på prinsippielt grunnlag, for det er Statens vegvesen som eventuelt skal vurdere om anbudet fra det kinesiske selskapet reelt tilfredstiller de kravene som anbudseier har stilt, og om anbudstallet på 276 millioner kroner er reelt.

LES KOMMENTAREN: Flere veier ut av fossilsuppa

Så har både Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vært ute og anklaget posisjonspartiene i fylkestinget i Nord-Trøndelag for uansvarlig pengebruk. Nå er ikke pengene brukt enda, men sjøl Høyres fremste talsperson i trøndelagspolitikken, Pål Sæther Eiden, innrømmer at dette ikke bare er et spørsmål om nivået på bompenger ved Beistadsundbrua. 27. oktober stiller Namdalsavisa følgende spørsmål til Eiden: Hva med at de (Kina) konkurrerer på ulike vilkår, siden lønnsnivået er et helt annet?" Svaret fra Eiden er: "Det er helt klart en stor utfordring om kinesiske selskap kommer inn og overtar det norske markedet." Da bør kanskje Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre begynne å ta alvoret innover seg, og endre sin politikk. De samme partiene legger nå Trønderbanen ut på anbud. Vi kan ende opp med at statseide kinesiske selskaper bygger Beitstadsundbrua og og driver Trønderbanen. Er det ei slik utvikling vi vil ha i Norge?

Svaret fra SV er et tydelig, nei! Det er fagbevegelsen og partiene på venstresida som er hovedarkitektene bak den gode og trygge velferdsstaten i Norge. 100 år har det tatt oss å kjempe fram likhetssamfunnet vårt med sentrale lønnsavtaler, trygge arbeidsavtaler, en sterk arbeidsmiljølov og et samfunn med lite korrupsjon og arbeidslivskriminalitet. EØS-avtalen har de siste 25 åra utfordret vårt solidaritetssamfunn. Inviterer vi land og selskaper med ekstremt lave  lønninger og elendige arbeidslivsavtaler inn i den framtidige bygginga av Norge, så undergraver vi velferdsstaten vår og styrer mot stor arbeidsledighet. Det er dette som er konsekvensene av å velge ei blåblå regjering. Diskusjonen om bygginga av Beitstadsundbrua er ikke først og fremst et spørsmål om nivå på bompenger; det er et spørsmål om hvordan vi skal bygge framtida i Norge. SV vil ved hver eneste korsvei kjempe for å bevare og utvikle vår solidariske velferdsstat.